2015

11.03.2015

«» 2015

/

..

1.

01.04.15. 07.04.15.

..

. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18.

.5, 7, 5, 5.

.48, 49, 50, 50, 51, 53, 55.

2.

01.04.15. 07.04.15.

..

. 14,16,16,18,20,24,26,28,30,38,38,40,42,44,46,50,52.

. 7.

3.

08.04.15. 13.04.15.

..

.114

. .3, 5.

. 69, 81.

. .3.

.10.

4.

08.04.15. 13.04.15.

.

.19 1. /., .1,2,3,4,5 .

. 4, 4.

5.

14.04.15. 17.04.15.

..

.43, 27, 18.

.33.

6.

14.04.15. 17.04.15.

..

8 . 31, 33, 35.

. 58, 62.

«» .


 

: 393950 . . 38

: (47533) 4-87-56

E-Mail: glazmorsh@yandex.ru